Studentské aktuality - archiv

FBMI ČVUT aktualita

Zvýhodněný prodej titulů Nakladatelství GRADA Publishing

Dne 5. 10. 2010 v době od 10:00 do 14:00 hod. ve vstupním vestibulu FBMI se uskuteční zvýhodněný prodej titulů z Nakladatelství GRADA Publishing.
FBMI ČVUT aktualita

Děkanské volno 27. 9. 2010

Děkan  Fakulty  biomedicínského  inženýrství  ČVUT ...
FBMI ČVUT aktualita

! Informační veletrh programu Erasmus

Každoročně pořádaný informační veletrh k programu Erasmus se tentokráte bude konat v pátek 22.10.2010 od 9:00 do 12:00 hodin v konferenčním sále Masarykovy koleje, Thákurova 1 Budou podány informace ke studijním pobytům studentů a pracovním stážím v zahraničí. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Informační schůzka pro zajemce o výjezdy na Erasmus studijní pobyt 2011/12

Evropská kancelář Odboru vnějších vztahů ČVUT v Praze pořádá v úterý 12.10.2010 od 14 hodin, v posluchárně D1122, Fakulta stavební, Thákurova 2 informační schůzku pro zájemce o účast v programu Erasmus v akademickém roce 2011/12 s informacemi o programu Erasmus, přihláškách a výběrovém řízení, termínech...
FBMI ČVUT aktualita

! Pozvánka studentů na odbornou akci Strategie servisní podpory zdravotnických pracovišť

Vážení studenti, na uvedeném odkazu můžete nalézt pozvánku na odbornou akci, která je pro studenty zdarma. To neplatí pro doktorandy. Je třeba se včas registrovat! Uzávěrka přihlášek je 24.9.2010. Jiří Hozman proděkan
FBMI ČVUT aktualita

Děkanské volno

Děkan  Fakulty  biomedicínského  inženýrství  ČVUT   doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Exkurze do Ústřední knihovny ČVUT - zejména určeno pro studenty 1. ročníků všech oborů

Vážení studenti zejména prvních ročníků, ...
FBMI ČVUT aktualita

Slavnostní imatrikulace studentů I. roč. 2010/2011 bakalářských studijních oborů Bc BMI, Bc FZT, Bc ZZ, Bc RA a Bc PŘKS

proběhne dne 15. října 2010 ve 13.00 hod. v Betlémské kapli (Betlémské nám. 2, Praha 1). ...
FBMI ČVUT aktualita

Slavnostní imatrikulace studentů I. roč. 2010/2011 prezenčních bakalářských studijních oborů Bc BMT a Bc OPT

proběhne dne 15. října 2010 v 11.00 hod. v Betlémské kapli (Betlémské nám. 2, Praha 1). ...