Zimní semestr 2017/2018

 

Rozvrh pro prezenční formu studia - Tato webová stránka slouží pouze k zobrazení rozvrhu. Pro samotnou tvorbu rozvrhu použijte informační systém KOS.

 - Poznámky k rozvrhu

Bílá kniha - podrobné aktuální studijní plány podle semestrů (Časový plán akademického roku ČVUT FBMISeznam zkratek)

 

Změny - Přesuny

 

V pátek 5. ledna 2018
5.1.2018 8:00-10:00 KL:C-1 změna času na 14:00-16:00 (místnost zůstává stejná) 17VSBM - Seminář z biomechaniky (Ing. Radek Sedláček, Ph.D.)
 

V pátek 12. ledna 2018
12.1.2018 8:00-10:00 z KL:C-1 přesunuta do KL:K-2 17VSBM - Seminář z biomechaniky (Ing. Radek Sedláček, Ph.D.)
12.1.2018 12:00-14:00 z KL:C-1 přesunuta do KL:K-2 17PBFBB - Biomechanika a biomateriály (prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.)
 

 

-

Poznámky k rozvrhu

Podrobnosti k jednotlivým předmětům naleznete zde.

Týdny se počítají podle týdnů výuky (pořadové číslo týdnu v semestru), tj.

1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 2.10.2017.
2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 9.10.2017.

Podrobný rozpis jednotlivých týdnů je uveden u časového plánu ak. roku ČVUT FBMI.

Úpravy rozvrhu:

1. V případě potřeby změny v rozvrhu je nutné se obrátit na katederní rozvrháře. Případně je možné navrhnout řešení.
2. Každou změnu v rozvrhu je nutné hlásit katedernímu rozvrháři (včetně obsazení osobami)!
3. Případné problémy s rozvrhem na daném oboru řeší katederní rozvrháři.

Změny ve výuce, změny místností:

Tyto změny oficiálně zajišťuje a oznamuje na úrovni fakulty pouze fakultní rozvrhář a to Ing. Petr Písařík, Ph.D.

Vyučovací hodiny:

1. 8:00-8:50, 2. 9:00-9:50, 3. 10:00-10:50, 4. 11:00-11:50, 5. 12:00-12:50, 6. 13:00-13:50, 7. 14:00-14:50, 8. 15:00-15:50, 9. 16:00-16:50, 10. 17:00-17:50, 11. 18:00-18:50, 12. 19:00-19:50