Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Vánoční sbírka hraček udělala dětem radost

V prosinci proběhla už druhá Vánoční sbírka hraček pro Dětský rehabilitační stacionář Zvonek. Sbírka probíhala na několika místech ČVUT a VŠE v Praze, kam mohli studenti a zaměstnanci nosit hračky a výtvarné potřeby pro hendikepované děti. 8. 12. po besídce dětí ze stacionáře předali organizátoři sbírky tři plná auta dárků nedočkavým dětem. Jejich radost byla odměnou všem, kteří do sbírky přispěli. VanocniSbirka (9)u.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Zapojte se do Vánoční sbírky hraček na FBMI

Vánoce jsou již za dveřmi a s nimi i čas, kdy více myslíme na druhé. Letos bude na FBMI opět probíhat sbírka nejenom hraček pro Dětský rehabilitační stacionář Zvonek zde na Kladně.  ...
FBMI ČVUT aktualita

Absolvent FBMI Ing. Martin Fůs získal cenu MŠMT

Absolvent FBMI Ing. Martin Fůs získal cenu v kategorii pro vynikající studenty a absolventy magisterského studijního programu. Cenu získal za vývoj, realizaci a ověření návrhu programu pro zdokonalení virtuálního navigačního systému používaného při operaci katarakty, čímž bylo docíleno objektivizace pooperační diagnostiky pacientů s implantovanou intraokulární torickou čočkou. Blahopřejeme. http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/predani-cen-v-oblasti-vysokeho-s...
FBMI ČVUT aktualita

BUDOUCÍM ZÁCHRANÁŘŮM FBMI BUDE POMÁHAT ŠPIČKOVÁ MONITOROVACÍ JEDNOTKA S DEFIBRILÁTOREM

Ve středu 29. listopadu 2017 v 10:30 se na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT uskutečnilo za účasti Ing. Miloše Petery - statutárního zástupce hejtmanky Středočeského kraje, MUDr. Martina Houdka - ředitele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a dalších hostů slavnostní předání monitorovací jednotky s defibrilátorem X series značky ZOLL, který byl pořízen z účelové dotace Statutárního města Kladna. TZ_ČVUT_FBMI_2017-11-27_f.pdf 20171129_002_CVUT-VIC-Ryszawy.jpg 20171129_005_CVUT-VIC-Ryszawy.jpg 20171129_010_CVUT-VIC-Ryszawy.jpg 20171129_003_CVUT-VIC-Ryszawy.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

PROČ ŽÍT V SOULADU S VNITŘNÍMI HODINAMI? Další přednáška z cyklu Science Café

Ve čtvrtek 7. prosince v 19 hod. se uskuteční další přednáška z cyklu Science Café v restauraci FBMI (nám. Sítná 3105, Kladno). Na téma „Proč žít v souladu s vnitřními hodinami?“ bude přednášet Mgr. Kateřina Červená (Přírodovědná fakulta Univerzita Karlova, Národní ústav duševního zdraví) SC_2017_12_final.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na přednášku: Jak rozeznat predátorský časopis?

Zveme vás na přednášku JAK ROZEZNAT PREDÁTORSKÝ ČASOPIS? Akce se koná 5. prosince 2017 od 14 do 16 hod. v malém sále FBMI (nám. Sítná 3105, Kladno). Přednášet bude Mgr. Lenka Němečková, Ph.D. (Ústřední knihovna ČVUT). Plakat_PredatorskyCasopis.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

! Den otevřených dveří na Fakultě biomedicínského inženýrství - 24. 11. 2017

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, který se uskuteční v pátek 24. listopadu 2017. V 11. hod. jste zváni na přednášku o možnostech studia na FBMI. Po skončení přednášky vám zodpovíme veškeré vaše dotazy, k dispozici budou materiály týkající se jednotlivých studijních oborů a podmínek přijetí. Budete si moci prohlédnout i špičkové laboratoře a experimenty. Místo konání FBMI, nám. Sítná 3105, Kladno poster_DOD_11-17(web).jpg
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na Setkání vedení fakulty se studenty

Vážené dámy, vážení pánové, ...
FBMI ČVUT aktualita

Obhajoby disertačních prací

Dne 14. prosince 2017 se na Fakultě biomedicínského inženýrství (místnost č. 601) konají obhajoby disertační prací. Od 14:00 hodin bude obhajovat disertační práci s názvem "Analýza variability srdeční frekvence pomocí rekurentní analýzy a její možné uplatnění v klinické praxi" Ing. Jakub Schlenker, školitelem je prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc. a od 15:15 hodin bude následovat obhajoba disertační práce Ing. Jana Hejdy na téma "Univerzální metodika a systém vyhodnocování okamžité polohy hlavy a ramen". Školitelem Ing. Hejdy je doc. Ing. ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na Science Café: VYLÉČÍ RAKOVINU NAŠE IMUNITA?

Zveme vás na další přednášku z cyklu Science Café ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 18 hod. (FBMI, nám. Sítná 3105, Kladno). Přednášet bude studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Petra Handlová na téma „Vyléčí rakovinu naše imunita?“. Jednou ze slibných forem léčby zhoubných nádorových onemocnění je tzv. imunoterapie. Využití imunitního systému pacienta k boji s rakovinou v současných experimentech přináší pozoruhodné výsledky. Dočká se ale zavedení do klinické praxe? SC_2017_03young02.jpg