Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

! Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FBMI – 20. 11. 2015

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, který se uskuteční v pátek 20. listopadu 2015. V 11. hod. jste zváni na přednášku o možnostech studia na FBMI (vestibul FBMI, nám. Sítná 3105). Po skončení přednášky vám zodpovíme veškeré vaše dotazy, k dispozici budou materiály týkající se jednotlivých studijních oborů a podmínek přijetí. letak_FBMI-studium(10-2015)_A4(web).jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Studenti studijního programu Ochrana obyvatelstva získali medaili Trifecta

Trifecta je speciální typ medaile za doběhnutí série závodů SPARTAN RACE – předního extrémního světového překážkového závodu, který byl založen bývalými členy námořní pěchoty. Získají ji závodnici, kteří v průběhu jednoho kalendářního roku úspěšně dokončí: krátký a rychlý SPARTAN SPRINT (5+ km, 15 překážek), delší a těžší SPARTAN SUPER (13+ km, 21 překážek), ale i nejdelší a nejtěžší SPARTAN BEAST (20+ km, 26 překážek). Trifecta - FBMI ČVUT v Praze_f.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Naši studenti zvítězili v soutěžích České kontaktologické společnosti

V prvním listopadovém týdnu se uskutečnil XXII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti (ČKS) v Nymburku, kde se naši studenti Optiky a optometrie zúčastnili soutěže studentských prací. O skvělé přípravě našich studentů svědčí první místo v soutěži, ve kterém se o něj dělí Bc. Martin Fůs s brněnskou studentkou Kodetovou. Kladenští účastníci studentské soutěže.jpg Organizační tým.jpg Porota.jpg Současní kladenští studenti.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Spoluautory právě vyšlé monografie NOVÉ POHLEDY NA NEINVAZIVNÍ LASER jsou i pegagogové z FBMI

V nakladatelství GRADA Publishing a.s. vyšla 2. listopadu 2015 monografie „Nové pohledy na neinvazivní laser“ (ISBN 978-80-247-5929-6). ...
FBMI ČVUT aktualita

Pedagogové FBMI oceněni na mezinárodním kongresu LASER FLORENCE 2015

Ve dnech 5. až 7. listopadu 2015 proběhl v italské Florencii 28. ročník mezinárodní-ho kongresu LASER FLORENCE 2015, který organizovala Mezinárodní akademie pro lasery v medicíně a v chirurgii (I.A.L.M.S.). V letošním roce se konference zúčastnilo přes 150 účastníků ze 46 států. Prezidentem kongresu byl prof. Leonardo Longo, MD., Ph.D.. Členy vědecké rady I.A.L.M.S. za České vysoké učení technické v Praze jsou prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. a prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Zveřejněny podmínky přijímacího řízení na ak. rok 2015/2016 a pozvánka na Den otevřených dveří na FBMI ČVUT dne 13. února 2015

Dne 21. listopadu 2014 byly zveřejněny kompletní podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016 pro všechny studijní obory na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Podrobné informace jsou k dispozici na www stránce pro uchazeče. ...
FBMI ČVUT aktualita

Studentka Bc. Lenka Hanáková oceněna na mezinárodní konferenci za nejlepší studentský příspěvek

Bc. Lenka Hanáková, studentka navazujícího magisterského studijního oboru Přístroje a metody pro biomedicínu, získala na červencové mezinárodní konferenci 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing ocenění za nejlepší studentský příspěvek. Blahopřejeme.   Certificate_of_Attendance_Hanakova.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Studentka FBMI bodovala na mistrovství Evropy ve vzpírání

Mladí vzpěrači mají za sebou úspěšné vystoupení na mistrovství Evropy do 20 a do 23 let v Litvě - Klaipeda. Nejlepší umístění pro naši výpravu vybojovala Eliška Pudivítrová, která je studentkou Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT oboru Zdravotnický záchranář. Eliška v nadhozu i v dvojboji vybojovala skvělé sedmé místo. Gratulujeme.   Zdroj: Pavel Ivanič - reprezentační trenér mužů a žen ve vzpírání Pudivitrova_Litva_2015.jpg
FBMI ČVUT aktualita

Nejaktivnější absolventi a studenti FBMI oceněni v Betlémské kapli

V pátek 9. října 2015 se uskutečnila slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků bakalářského studia v Betlémské kapli. ...
FBMI ČVUT aktualita

5. ročník konference AWHP věnován problematice Imigrace - bezpečnostní a zdravotní rizika

Dne 2. října 2015 Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze a Policejní akademie České republiky v Praze uspořádaly v Lékařském domě v Praze již V. ročník mezinárodní konference Aspekty práce pomáhajících profesí - AWHP 2015. Zpráva_z_AWHP_2015.pdf ...