Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

! Pozvánka: Okno do světa výzkumu, vývoje a použití moderních biomedicínských technologií

 Zveme vás 19. 10. 2017 od 10 hod. na veřejné pásmo přednášek představitelů výzkumu a vývoje předních českých výrobců a dodavatelů techniky pro medicínu. Akce se koná v posluchárně C1 (FBMI, nám. Sítná 3105, Kladno).   Podrobný program naleznete v přiloženém plakátu.   poster_Prednasky-AVDZP&FBMI_835x1175.jpg
FBMI ČVUT aktualita

Inteligentní bydlení, přednáška v rámci Science Café v Kladně

Zveme vás v úterý 24. 10. od 19. hod. na přednášku doc. Ing. Lenky Lhotské, CSc., (FBMI ČVUT, CIIRK ČVUT) na téma „Inteligentní bydlení – jak internet věcí změní váš domov?“ SC_2017_10_final.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Ing. Vít Přindiš, student FBMI, ovládl Světový pohár ve vodním slalomu

Vít Přindiš, doktorand katedry biomedicínské techniky FBMI, se stal jako první český kajakář celkovým vítězem seriálu Světového poháru, ve kterém letos vyhrál tři z pěti závodů. Gratulujeme k tomuto mimořádnému sportovnímu úspěchu. Zdroje: http://sport.idnes.cz/svetovy-pohar-vodni-slalom-finale-seu-d-urgell-fq6... http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/360699-prindis-se-jako-prvni-c... Prindis.jpeg
FBMI ČVUT aktualita

Spolupráce FBMI se Správou státních hmotných rezerv

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 podepsal předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Ing. Pavel Švagr, CSc., a děkan ČVUT FBMI prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI, PODPOŘE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ mezi Správou státních hmotných rezerv a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Podpis memoranda.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Zveme všechny nadšence na tradiční FESTIVAL VĚDY do Dejvic

 Ve středu 6. 9. se v Dejvicích uskuteční od 8,30 do 18 hod. FESTIVAL VĚDY: zábavná vědecko-technická laboratoř na Kulaťáku. Letošním ústředním tématem je ZDRAVÍ. Fakulta biomedicínského inženýrství se představí ve dvou pavilonech – fakultním a celouniverzitním a pochlubí se i plně funkční fakultní sanitkou. Fin_A3-letak-festival-vedy-2017-v2.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Zářijové Science Café tentokrát o šamance z Dolních Věstonic

 Zveme vám na zářijové Science Café, které se koná v úterý 12. září od 19 hod. na téma: Jak pravěká šamanka z Dolních Věstonic získala znovu svou tvář. V květnu 2017 zrekonstruovali čeští vědci podobu tajemné pravěké šamanky, jejíž nález v roce 1949 vzbudil v odborných kruzích celosvětovou senzaci. Jak taková rekonstrukce probíhá? Jak se k ní dostane původem dětský obličejový chirurg? A co nám říká o životě v době lovců mamutů? SC_2017_09.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Na Světové letní univerziádě v Taipei získal bronz doktorand FBMI

 Na 29. světové letní univerziádě v Taipei získal bronzovou medaili jako člen štafety 4 x 400 m Jan Tesař, student doktorského studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Blahopřejeme.   Stafeta_Taipei.jpg
FBMI ČVUT aktualita

Obhajoby disertačních prací

Dne 19. září 2017 se na Fakultě biomedicínského inženýrství (místnost č. 615) konají obhajoby disertační prací. Od 14:00 hodin bude obhajovat disertační práci s názvem "Rekurentní analýza variability srdeční frekvence v časné diagnostice diabetické autonomní neuropatie" MUDr. Tomáš Nedělka a od 15:00 hodin bude následovat obhajoba disertační práce Ing. Radima Klimenta na téma "Optimalizace rozložení datových toků a výpočetních procesů v topologii bezdrátové senzorové sítě při extrakci příznaků fyziologického stavu probandů". ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování

 Zveme vás na Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování se zaměřením na vybraná řešení zdravotních důsledků na obyvatelstvo při teroristickém ohrožení určený pro odborníky v oboru ochrana obyvatelstva, v medicíně katastrof, v urgentní medicíně a v organizacích jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Pracovní den se koná 6. října 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2. Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování.docx ...
FBMI ČVUT aktualita

! Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek pro bakalářské studijní obory

V souladu s Čl. 8 odst. 9 a 11 Řádu přijímacího řízení ČVUT, vyhlašuji na den 14. září 2017 mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2017/2018 do následujících tříletých bakalářských studijních programů: „Biomedicínská a klinická technika (BMKT)“ ...