Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Zveme všechny nadšence na tradiční FESTIVAL VĚDY do Dejvic

 Ve středu 6. 9. se v Dejvicích uskuteční od 8,30 do 18 hod. FESTIVAL VĚDY: zábavná vědecko-technická laboratoř na Kulaťáku. Letošním ústředním tématem je ZDRAVÍ. Fakulta biomedicínského inženýrství se představí ve dvou pavilonech – fakultním a celouniverzitním a pochlubí se i plně funkční fakultní sanitkou. Fin_A3-letak-festival-vedy-2017-v2.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Zářijové Science Café tentokrát o šamance z Dolních Věstonic

 Zveme vám na zářijové Science Café, které se koná v úterý 12. září od 19 hod. na téma: Jak pravěká šamanka z Dolních Věstonic získala znovu svou tvář. V květnu 2017 zrekonstruovali čeští vědci podobu tajemné pravěké šamanky, jejíž nález v roce 1949 vzbudil v odborných kruzích celosvětovou senzaci. Jak taková rekonstrukce probíhá? Jak se k ní dostane původem dětský obličejový chirurg? A co nám říká o životě v době lovců mamutů? SC_2017_09.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Na Světové letní univerziádě v Taipei získal bronz doktorand FBMI

 Na 29. světové letní univerziádě v Taipei získal bronzovou medaili jako člen štafety 4 x 400 m Jan Tesař, student doktorského studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Blahopřejeme.   Stafeta_Taipei.jpg
FBMI ČVUT aktualita

Obhajoby disertačních prací

Dne 19. září 2017 se na Fakultě biomedicínského inženýrství (místnost č. 615) konají obhajoby disertační prací. Od 14:00 hodin bude obhajovat disertační práci s názvem "Rekurentní analýza variability srdeční frekvence v časné diagnostice diabetické autonomní neuropatie" MUDr. Tomáš Nedělka a od 15:00 hodin bude následovat obhajoba disertační práce Ing. Radima Klimenta na téma "Optimalizace rozložení datových toků a výpočetních procesů v topologii bezdrátové senzorové sítě při extrakci příznaků fyziologického stavu probandů". ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování

 Zveme vás na Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování se zaměřením na vybraná řešení zdravotních důsledků na obyvatelstvo při teroristickém ohrožení určený pro odborníky v oboru ochrana obyvatelstva, v medicíně katastrof, v urgentní medicíně a v organizacích jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Pracovní den se koná 6. října 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2. Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování.docx ...
FBMI ČVUT aktualita

! Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek pro bakalářské studijní obory

V souladu s Čl. 8 odst. 9 a 11 Řádu přijímacího řízení ČVUT, vyhlašuji na den 14. září 2017 mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2017/2018 do následujících tříletých bakalářských studijních programů: „Biomedicínská a klinická technika (BMKT)“ ...
FBMI ČVUT aktualita

! Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní obory

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní obory V souladu s Čl. 8 odst. 9 a 11 Řádu přijímacího řízení ČVUT, vyhlašuji na den 21. září 2017 mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2017/2018 do následujících dvouletých navazujících magisterských studijních programů: „Biomedicínská a klinická technika (BMKT)“ ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na kurz „Možnosti využití robotiky v rehabilitaci“

 Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT pořádá kurz „Možnosti využití robotiky v rehabilitaci“ 22. září od 9,30 do 17 hod. (přednáškový sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2). Kurz je určen lékařům všech specializací a odborníkům v nelékařských zdravotnických oborech. Detailni__info_o_kurzu_Možnosti využití robotiky v rehabilitaci - 1.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Vít Přindiš, student FBMI, zvítězil v prvním závodu ICF Světového poháru i na Českých akademických hrách 2017

Kajakář Ing. Vít Přindiš, doktorand katedry biomedicínské techniky, ovládnul v sobotu 17. 6. 2017 semifinále i finále prvního závodu ICF Světového poháru závodu ve vodním slalomu v Praze - Troji. image1.JPG image2.JPG ...
FBMI ČVUT aktualita

BĚH MÍRU KLADNO – LIDICE 2017

Užijte si s námi 17. června již pátý ročník sobotního běhu pro dobrou věc, udělejte něco pro své zdraví a vezměte s sebou i své známé a kamarády. Zúčastnit se může každý a náročnost trasy si zvolit podle svých možností. Jsme rádi, že i tento rok se běhu zúčastní hendikepované děti ze ZŠ Korálek v doprovodu studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Nově se také připojí i koloběžkáři z Kladna a okolí. Kladno-Lidice_2017_A3_tisk.pdf ...