Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

! Festival studentských kapel pořádaný studenty FBMI ČVUT - již dnes 15.5.2012 od 14 hodin

Všichni příznivci naší fakulty, ale i příznivci hudebních festivalů v podání mladých lidí, jste srdečně zváni na Festival studentských kapel pořádaný studenty FBMI ČVUT. Akce proběhne v úterý 15.5.2012 od 14h na nám. Sítná před budovou fakulty. Těšit se můžete na bohatý hudební program, který bude obohacen aktivitami Speleoklubu FBMI ČVUT. Program: ...
FBMI ČVUT aktualita

! Studentský tým vybojoval v závodu dračích lodí 1. místo - gratulujeme!

Dne 16. května 2012 se uskutečnil pravidelný rektorský den. Tento den je tradičně věnován organizovaným sportovním soutěžím v rámci ČVUT. Součástí tohoto rektorského dne byl i tzv. souboj fakult a v uvedený den také závod dračích lodí. Naše fakulta měla letos opravdu historicky nejsilnější tým a velmi značnou podporu. Bc. Václava Sedlmajerová - naše "bubenice", která udávala našemu týmu rytmus Zcela kompletní rozšířený tým včetně fyzioterapeutek Pan děkan v "bojovém" maskování Studentský tým fakulty po vítězství ve finále Spanilá jízda studentských posádek dračích lodí po finálovém boji Náš vítězný studentský tým "na ostro" Náš vítězný studentský tým s vítězným pokřikem Ceny pro vítěze ...
FBMI ČVUT aktualita

Studentská vědecká konference Instruments and methods for biology and medicine již úspěšně proběhla

Studentská vědecká konference s názvem Instruments and methods for biology and medicine se uskutečnila 29. května 2012 od 9:00 na FBMI ČVUT. Všechny přednášky byly otevřené pro veřejnost a všichni zájemci o problematiku biomedicínského inženýrství byli srdečně zváni. Uskutečněný program konference lze nalézt na stránce http://imbm.fbmi.cvut.cz/soubory/schedule.pdf. ...
FBMI ČVUT aktualita

Nositel Nobelovy ceny Sheldon Glashow na ČVUT - 10. - 11. 5. 2012

ČVUT ve spolupráci se společností Honeywell přivítá ve dnech 10. a 11. května v Praze nositele Nobelovy ceny za fyziku prof. Sheldona Glashowa. Přijďte a poslechněte si inspirativní myšlenky na přednášce a seminářích zaměřených na to, jak mohou věda a technologie spojit své síly se světem podnikání v oblasti inovací. Více informací najdete na http://glashow.cvut.cz
FBMI ČVUT aktualita

Zpráva pro uchazeče o studium v ak. r. 13/14 - od září 2013 bude k dispozici unikátní výukové vybavení a 9 nových laboratoří

Vážené uchazečky, vážení uchazeči, Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT se podařilo již před časem získat projekt VaVpI, v rámci kterého bude dokončena výstavba komplexu 9 nových laboratoří v nástavbě na současném laboratorním křídle. Jedná se o následující laboratoře, které budou uvedeny do provozu právě počínaje začátkem ak. roku 2013/2014, tj. v září 2013. ...
FBMI ČVUT aktualita

Přednáška odborníka z fakulty na téma Aktuální otázky drogové problematiky (psychologické, lékařské a forenzní aspekty)

Všichni zájemci o psychologické, lékařské a forenzní aspekty drogové problematiky jsou zváni na přednášku k tomuto tématu, v rámci které vystoupí též pan Mgr. Bc. Pavel Böhm z katedry lékařských a humanitních oborů naší fakulty. Podrobnosti o akci je možné nalézt v následujícím oznámení.  
FBMI ČVUT aktualita

28. května 2012 AS FBMI zvolil doc. MUDr. Jozefa Rosinu, Ph.D. za kandidáta na funkci děkana FBMI ČVUT na období 2012-2016

AS ČVUT FBMI vyhlásil dne 13.3.2012 volby kandidáta na funkci děkana ČVUT Fakulty biomedicínského inženýrství pro období 2012 - 2016 ...
FBMI ČVUT aktualita

V ak. roce 2012/13 se otevírá s novou strukturou Mgr studijní obor "Přístroje a metody pro biomedicínu" - přihlášky do 31.3.2012

FBMI ČVUT přijímá pro nově reakreditovaný dvouletý magisterský obor Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) s novou strukturou v rámci navazujícího 2 letého magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika přihlášky ke studiu nových uchazečů pro akademický rok 2012/2013. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Přihlášky ke studiu v ak. roce 2017/2018 se přijímají do 31.3.2017 a důležité informace pro uchazeče!

Vážení uchazeči o studium na FBMI ČVUT v ak. roce 2017/2018, na základě mnoha zkušeností si Vám dovolujeme připomenout a doporučit následující: ...