Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Studentská konference: Ekonomie a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA – 2. ročník

Všechny srdečně zveme na 2. ročník studentské konference s názvem "Ekonomie a management ve zdravotnictví – propojení a praxe HTA" konající se ve středu 16. 11. 2011 od 12:00 v Kulturním domě Kladno – Galerie (postranní vchod vedle restaurace Rock 'N' Roll). ...
FBMI ČVUT aktualita

Workshop Pokroky v biomedicínském inženýrství 2011

Všechny srdečně zveme na další ročník workshopu "Pokroky v biomedicínském inženýrství", který proběhne na naší fakultě v úterý 1.11.2011, tentokrát pod názvem "Absolventi FBMI v praxi". V rámci tohoto workshopu se dopoledne od 10 do 13 hodin uskuteční v malém sále konference, na které vystoupí absolventi FBMI. ...
FBMI ČVUT aktualita

Studentka doktorského studia na FBMI získala ocenění na mezinárodní konferenci

ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST PRO FOTONIKU udělila na základě zhodnocení příspěvku na konferenci Photonics Prague 2011 s názvem Study of thin films of LiNbO3 using FTIR and Raman spectroscopy autorů Markéta Zezulová, Miroslav Jelínek, Vladimír Železný, Tomáš Kocourek Cenu ČSSF 2011 pro mladé vědce Markétě Zezulové z Fakulty biomedicínského inžen ...
FBMI ČVUT aktualita

Přednáška prof. Popova z Univerzity v Kasselu

Dne 10. října 2011 navštíví FBMI ČVUT prof. C.Popov z Ústavu pro nanotechnologie, Kassel University a bude mít od 16.00 hod přednášku pro studenty a zájemce na téma : Nanocrystalline diamond films for biomedical applications. ...
FBMI ČVUT aktualita

BIO-OPT-XUV - Workshop

Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně připravila na 3. října jednodenní pracovní seminář s názvem  BIO-OPT-XUV Worshop 1 (BOX W1), jehož program si vam dovolujeme poslat v příloze. Všechni zájemci jsou na tento seminář srdečně zváni. Detailnější informace naleznete na web adrese http://xuv.fbmi.cvut.cz/box/index.php/cz/ . BIO-OPT XUV - Workshop .pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! Zdravotnické kurzy celoživotního vzdělávání na FBMI ČVUT

V rámci programu celoživotního vzdělávání otevírá Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze od akademického roku 2011/2012 následující dvou semestrové kurzy: Základy fyzioterapie Základy pro zdravotnického záchranáře Základy pro radiologického asistenta ...
FBMI ČVUT aktualita

Fakulta biomedicínského inženýrství podporuje kladenské sociální služby

Fakulta biomedicínského inženýrství navázala spolupráci s příspěvkovou organizací Zahrada - poskytovatelem sociálních služeb v Kladně. Umístěním své inzertní plochy se fakulta podílela na nákupu sociálního vozidla Renaultu Kangoo, který bude sloužit dětem a dospělým se speciálními potřebami. Automobil bude využíván denně např. k rozvozu obědů klientům nebo k jejich dopravě. Zahrada Kladno 2.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Studenti FBMI zabodovali v Českých akademických hrách

V červnu 2011 se v Praze konaly jubilejní 10. České akademické hry. Celkově obsadilo ČVUT 2. místo s 56 medailemi. K tomuto historicky nejlepšímu umístění ČVUT napomohli i sportovci z Fakulty biomedicínského inženýrství, kteří získali čtyři zlaté a třináct stříbrných medailí. Za vynikající reprezentaci fakulty byli studenti oceněni děkanem FBMI doc. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D. Prehled ocenenych sportovcu.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Student FBMI je prvním autorem článku v impaktovaném časopisu Bioinformatics s IF 4,926

Student Bc. Martin Konopáč, dnes již úspěšný absolvent z června 2011 magisterského oboru Přístroje a metody pro biomedicínu se stal prvním autorem článku v impaktovaném časopisu Bioinformatics s IF 4,926. Jedná se o problematiku diplomové práce, na které pracoval dva roky pod vedením pana MUDr. Ondřeje Cinka, Ph.D. z Pediatrické kliniky FN v Motole. ...
FBMI ČVUT aktualita

Druhá pochvala studentům oboru Radiologický asistent

Vedoucí katedry lékařských a humanitních oborů, prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. velice děkuje studentům oboru Radiologický asistent, za vzornou reprezentaci Fakulty biomedicínského inženýrství,  ČVUT v Praze. ...