Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Úspěchy našich studentů na konferencích na podzim 2010

FBMI ČVUT aktualita

Volby zástupců FBMI do AS ČVUT

 více viz zápis z jednání AS FBMI
FBMI ČVUT aktualita

! 3. ročník workshopu "Pokroky v biomedicínském inženýrství"

Dovolujeme si Vás pozvat na již 3. ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na výstavu Dírkatý zázrak

Zveme Vás na autorskou výstavu o české stavebnici Merkur pod názvem Dírkatý zázrak, která je otevřena od 12. 11. 2010 v Zámecké galerii města Kladna. Součástí výstavy bude až do 6. února 2011 prezentace Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Stavebnice Merkur je na fakultě využívána i ke studiu a vědecké činnosti, což tak obě výstavy propojuje. Plakat_vystava.jpg
FBMI ČVUT aktualita

Den otevřených dveří na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT dne 4. 2. 2011 od 11 hodin

Všichni zájemci o studium na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT spolu se svými rodiči, sourozenci i malými, kamarády, ale i dalšími jsou zváni na tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční dne 4. února 2011 v době od 11 do 15 hodin. ...
FBMI ČVUT aktualita

! ČVUT v Praze je nejlepší technickou univerzitou v ČR, tvrdí nejprestižnější univerzitní žebříček

České vysoké učení technické v Praze se pro rok 2010 výrazně zlepšilo v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit THES-QS v kategorii technických a přírodních věd. V kategorii technických věd obsadilo 121. místo a posunulo se tak oproti loňsku o 50 míst, v kategorii přírodních věd je na 246. místě a zlepšilo se o 21 míst. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Mimořádná příležitost pro zájemce o studium v kombinované formě studia v rámci magisterského oboru - přihlášky do 23. 10. 2010

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT získala dne 15. září 2010 rozšíření akreditace 2 letého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika, oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v kombinované formě studia. ...
FBMI ČVUT aktualita

Fakulta biomedicínského inženýrství má své insignie

U příležitosti pátého výročí založení Fakulty biomedicínského inženýrství byl slavnostně předán děkanovi fakulty doc. MUDr. Jozefu Rosinovi, Ph.D., děkanský řetěz a osobnosti, které se zasloužily o rozvoj fakulty převzaly z rukou děkana Medaili FBMI. Dekansky retez FBMI.jpg Medaile FBMI.jpg Odznak FBMI.jpg SYMBOLIKA INSIGNII FBMI.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Ohlédnutí za 5. výročím založení fakulty

Možná si každý příznivec naší fakulty a též zájemce o přečtení této zprávy vzpomene na aktualitu, která popisovala přípravu a průběh oslav 5. výročí založení naší fakulty. ...
FBMI ČVUT aktualita

Medicína a inženýrství spolupracují v Dublinu

30 studentů medicíny, inženýrství a biomedicínského inženýrství z předních evropských univerzit spolupracuje v irské Trinity College v Dublinu na nové generaci přístrojů pro medicínu. ...