Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Fakulta biomedicínského inženýrství oslavila 5 let od svého založení

Dne 27. května 2010 oslavila fakulta oficiální 5. výročí svého založení. Na oslavě se zúčastnilo mnoho významných hostů, mezi nimiž byli zejména představitelé Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, vedení ČVUT, Magistrátu města Kladna a samozřejmě akademické obce ČVUT. Kulturní program zajistila paní Yvetta Blanarovičová se svými hosty, kteří opravdu předvedli dojímavý zážitek. ...
FBMI ČVUT aktualita

Studentka naší fakulty získala stipendium v rámci GE Foundation Scholar-Leaders Program

Studentka naší fakulty, Karolína Vocetková, získala jedno z deseti stipendií v rámci GE Foundation Scholar-Leaders Program, která se udělují každoročně, letos 25. května, jako podpora studentů z 5 vybraných českých universit (TU Ostrava, MU Brno, VUT Brno, ČVUT v Praze a ČZU Praha). Uchazeči musí vyplnit přihlášku v angličtině, napsat esej čítající cca 1000 - 1200 slov též v angličtině a musí absolvovat pohovor v angličtině. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT slaví 5-leté výročí svého vzniku

Dne 27. května 2010 to bude přesně 5 let od významného data 25. května 2005, kdy na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT ze dne 15. 12. 2004 a souhlasného stanoviska Akreditační komise MŠMT ČR vznikla Fakulta biomedicínského inženýrství, která byla zaregistrována změnou Statutu ČVUT v Praze na MŠMT ČR jako další, tj. sedmá fakulta Českého vysokého učení technického v Praze se sídlem v Kladně. Byl to jednak významný pokrok v rozvoji ČVUT, tj. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Studenti a doktorandi ČVUT FBMI se umístili na čelních místech mezinárodní konference POSTER2010 na ČVUT FEL v Praze

Dne 6. května 2010 proběhla studentská mezinárodní konference POSTER2010 na ČVUT FEL v Praze. Na této konferenci se zúčastnilo celkem 124 účastníků v 8 sekcích z nichž jedna a to nejpočetnější byla sekce Biomedical Engineering (27 příspěvků a z toho bylo přibližně polovina ze zahraničí, zejména z RWTH Aachen). V této sekci byla udělana dvě 1. místa, dvě 2.místa, dvě 3. místa a jedno 4. místo. ...
FBMI ČVUT aktualita

! JIŽ DNES!!! Konference MZd ČR a FBMI ČVUT "Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotnických prostředků"

Čtvrtek 6.5.2010 10.30-17.00 hod. v konferenčním sále Národní technické knihovny, Praha 6. Pozvánka zde, program zde, sborník abstrakt zde, tisková zpráva zde.
FBMI ČVUT aktualita

! Nově akreditované obory na ČVUT FBMI a možnost podat přihlášku ke studiu do 19. 7. 2010

Všichni zájemci o studium na ČVUT FBMI v nově akreditovaných oborech jako Plánování a řízení krizových situací (3 letý bakalářský studijní program Ochrana obyvatelstva) a Zdravotnický záchranář akreditovaný dle platné legislativy Zákona č. 96/2004 Sb. (3 letý studijní program Specializace ve zdravotnictví) se mohou přihlásit ke studiu v prezenční formě studia a to do 19. 7. 2010. Podrobné informace o přijímacím řízení jsou uvedeny na www stránce.
FBMI ČVUT aktualita

! MAJÁLES v Kladně

Zveme všechny na studentský Majáles, který se uskuteční v pátek 7. května 2010 v areálu letního koupaliště na Sletišti. Dobře se pobavíte u soutěží a poslechu kapel a volby krále Majáles. Ve 20 hodin vystoupí kapela BUTY. Začátek akce je v 16. hodin.Bližší informace na http://majales.bion.cvut.cz/ A4.pdf
FBMI ČVUT aktualita

! Odborný výukový kurz "Úvod do problematiky kontaktních čoček" pro studenty oboru Optika a optometrie

Ve čtvrtek 29. 4. 2010 a v pátek 30. 4. 2010 se koná pro všechny studenty 1. ročníku oboru Optika a optometrie odborný výukový kurz "Úvod do problematiky kontaktních čoček", který je pořádán TVCI (The Vision Care Institute) fy. Johnson & Johnson ve spolupráci s FBMI ČVUT v Praze. ...
FBMI ČVUT aktualita

"Nový Bill Gates bude expert na RFID a Internet věcí"

Odborník a spoluzakladatel Auto ID Centra na MIT, Sanjay E. Sarma vystoupí na FEL v rámci Konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí ve čtvrtek 29. 4. 2010 v 15.00 hod.posluchárna 309 (Technická 2, Praha 6)Srdečně zveme všechny studenty a akademickou obec! Sarma_RFID.pdf
FBMI ČVUT aktualita

! Mezinárodní konference mladých odborníků a vědců z oblasti biomedicínského inženýrství - YBERC 2010

Všichni mladí odborníci, zejména studenti doktorských studijních programů a též mladí výzkumníci jsou zváni na mezinárodní konferenci YBERC 2010 do Košic na Slovensku v období od 1. do 3. července 2010, jejímž spolupořadatelem je i naše fakulta. Specifikem této konference je vždy velmi atraktivní program a to zejména z hlediska vybrané dovednosti mladého odborníka, doktoranda či vědce v podobě jistého tutoriálu a samozřejmě i doprovodný program. Podrobnosti jsou uvedeny na www stránce konference.