Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Den otevřených dveří na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT dne 4. 2. 2011 od 11 hodin

Všichni zájemci o studium na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT spolu se svými rodiči, sourozenci i malými, kamarády, ale i dalšími jsou zváni na tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční dne 4. února 2011 v době od 11 do 15 hodin. ...
FBMI ČVUT aktualita

! ČVUT v Praze je nejlepší technickou univerzitou v ČR, tvrdí nejprestižnější univerzitní žebříček

České vysoké učení technické v Praze se pro rok 2010 výrazně zlepšilo v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit THES-QS v kategorii technických a přírodních věd. V kategorii technických věd obsadilo 121. místo a posunulo se tak oproti loňsku o 50 míst, v kategorii přírodních věd je na 246. místě a zlepšilo se o 21 míst. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Mimořádná příležitost pro zájemce o studium v kombinované formě studia v rámci magisterského oboru - přihlášky do 23. 10. 2010

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT získala dne 15. září 2010 rozšíření akreditace 2 letého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika, oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v kombinované formě studia. ...
FBMI ČVUT aktualita

Fakulta biomedicínského inženýrství má své insignie

U příležitosti pátého výročí založení Fakulty biomedicínského inženýrství byl slavnostně předán děkanovi fakulty doc. MUDr. Jozefu Rosinovi, Ph.D., děkanský řetěz a osobnosti, které se zasloužily o rozvoj fakulty převzaly z rukou děkana Medaili FBMI. Dekansky retez FBMI.jpg Medaile FBMI.jpg Odznak FBMI.jpg SYMBOLIKA INSIGNII FBMI.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Ohlédnutí za 5. výročím založení fakulty

Možná si každý příznivec naší fakulty a též zájemce o přečtení této zprávy vzpomene na aktualitu, která popisovala přípravu a průběh oslav 5. výročí založení naší fakulty. ...
FBMI ČVUT aktualita

Medicína a inženýrství spolupracují v Dublinu

30 studentů medicíny, inženýrství a biomedicínského inženýrství z předních evropských univerzit spolupracuje v irské Trinity College v Dublinu na nové generaci přístrojů pro medicínu. ...
FBMI ČVUT aktualita

Doc. Jozef Rosina: Lékař, který si rozumí s techniky

Není tajemstvím, že pan děkan Rosina má velkou přednost v tom, že je schopen komunikovat jak se studenty, mediky, techniky, tak i lékaři. Pokud se někdo se chce dozvědět více o tomto fenoménu, má tak možnost v přiloženém článku, který vyšel ve Zdravotnických novinách nedávno.
FBMI ČVUT aktualita

Fakulta biomedicínského inženýrství oslavila 5 let od svého založení

Dne 27. května 2010 oslavila fakulta oficiální 5. výročí svého založení. Na oslavě se zúčastnilo mnoho významných hostů, mezi nimiž byli zejména představitelé Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, vedení ČVUT, Magistrátu města Kladna a samozřejmě akademické obce ČVUT. Kulturní program zajistila paní Yvetta Blanarovičová se svými hosty, kteří opravdu předvedli dojímavý zážitek. ...
FBMI ČVUT aktualita

Studentka naší fakulty získala stipendium v rámci GE Foundation Scholar-Leaders Program

Studentka naší fakulty, Karolína Vocetková, získala jedno z deseti stipendií v rámci GE Foundation Scholar-Leaders Program, která se udělují každoročně, letos 25. května, jako podpora studentů z 5 vybraných českých universit (TU Ostrava, MU Brno, VUT Brno, ČVUT v Praze a ČZU Praha). Uchazeči musí vyplnit přihlášku v angličtině, napsat esej čítající cca 1000 - 1200 slov též v angličtině a musí absolvovat pohovor v angličtině. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT slaví 5-leté výročí svého vzniku

Dne 27. května 2010 to bude přesně 5 let od významného data 25. května 2005, kdy na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT ze dne 15. 12. 2004 a souhlasného stanoviska Akreditační komise MŠMT ČR vznikla Fakulta biomedicínského inženýrství, která byla zaregistrována změnou Statutu ČVUT v Praze na MŠMT ČR jako další, tj. sedmá fakulta Českého vysokého učení technického v Praze se sídlem v Kladně. Byl to jednak významný pokrok v rozvoji ČVUT, tj. ...