Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

! Pozvánka na tematický podvečer – Věda mění svět

Zveme širokou veřejnost na tematicky zaměřený podvečer na aktuální témata nejen fyziky ve čtvrtek 10. listopadu od 17 do 20 hod. na Fakultě biomedicínského inženýrství (nám. Sítná 3105, Kladno). Součástí večera budou přednášky odborníků z AV ČR a FBMI. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vnitřek fakultní sanitky, nahlédnou do laboratoří fakulty – pracoviště JIP s unikátními umělými pacienty, mohou si nechat změřit zrak v laboratoři optiky nebo zjistit hladinu cukru v krvi. tyden_vedy_04.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Děkan FBMI ČVUT byl slavnostně inaugurován v Betlémské kapli

V historických prostorách Betlémské kaple byl 19. října v 10.00 hod. slavnostně inaugurován prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., v pořadí třetí děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Za hlavní cíl ve funkci děkana prof. Dylevský považuje budování úspěšné a sebevědomé fakulty, tvořící si renomé centra biomedicínského a bezpečnostního vzdělávání, vědy a výzkumu v ČR.  
FBMI ČVUT aktualita

Studenti FBMI soutěžili na akademickém mistrovství ČR v disciplínách TFA

Dne 6. října 2016 se v Ostravě - Porubě v areálu kolejí Vysoké škole báňské – TU uskutečnil další ročník akademického mistrovství České republiky v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive) aneb nejtvrdší hasič přežije je soutěž, kde se jedná o simulaci zásahové činnosti hasiče v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže. Trať je postavena paralelně pro současný běh dvou soutěžících a je rozdělena do 4 úseků (časy ze všech čtyř úseků jsou sečteny a vyhodnoceny). ...
FBMI ČVUT aktualita

Studenti ČVUT FBMI na cvičení Engineer Rescuers 2016

Studenti ČVUT FBMI se zúčastnili mezinárodního vojenského cvičení  Engineer Rescuers 2016 ve Vyškově. Studenti programu Ochrana obyvatelstva působili na cvičení s civilní krizovou tematikou jako součást rozehry krizových situací, konkrétně jako starostové, novináři, příslušníci správy povodí a také jako figuranti povodní postižených osob.V rámci pětidenního cvičení se studenti seznámili se způsobem práce  operačního štábu AČR  a navštívíli všechna místa rozeher krizových situací. IMGP8477.JPG IMGP8526.JPG IMGP8694.JPG ...
FBMI ČVUT aktualita

! Zveme vás na Den integrovaného záchranného systému do Prahy

Na Výstavišti Holešovice v Praze se v sobotu 17. září od 13.00 do 18.00 hodin bude konat další Den integrovaného záchranného systému. Návštěvníci akce budou moci navštívit stánek ČVUT, kde budou probíhat prezentace Fakulty biomedicínského inženýrství a Fakulty elektrotechnické. 2016-IZS-322-21_program pro tisk u nas_A4_N1.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Inaugurace nového děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Akademický senát Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze na svém jednání dne 23. května 2016 zvolil kandidátem na děkana FBMI v tajném hlasování pro funkční období 2016-2020 prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc. Dne 1. 8. 2016 byl prof. Dylevský jmenován do funkce děkana FBMI rektorem ČVUT v Praze prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc. s účinností od 19. 9.2016. Slavnostní inaugurace děkana prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc. se uskuteční 19. října 2016 v Betlémské kapli.
FBMI ČVUT aktualita

Na fakultě trávily čas nadané děti v rámci Junior univerzity

Předposlední prázdninový týden strávilo 20 nadaných dětí na Fakultě biomedicínského inženýrství, kde pro ně byl připraven v laboratořích bohatý program. Každý den byl zaměřen na jiné téma: seznámily se s prací optika a optometristy, ukázkami anatomie, prací záchranáře, prováděly pokusy z oblasti nanotechnologíí nebo robotiky. O tom, že se dětem na fakultě líbilo, svědčí i přiložený článek v Kladenském deníku.   Junior univerzita_KD.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR a FBMI ČVUT podepsána

29. srpna 2016 podepsali generální ředitel Hasičského záchranného sboru genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., dohodu o spolupráci mezi MV-GŘ HZS ČR a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Cílem této pro FBMI významné dohody je napomáhat rozvoji společných výukových, vzdělávacích, výzkumných, publikačních a dalších studiu prospěšných aktivit v oblasti studijního programu Ochrana obyvatelstva. P8296762.jpg P8296768.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

! Fakulta biomedicínského inženýrství vyhlašuje mimořádný termín přijímacích zkoušek

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT vyhlašuje na den 13. září 2016 mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2016/17 do následujících tříletých bakalářských studijních oborů: Biomedicínský technik Biomedicínská informatika Informační a komunikační technologie v lékařství Radiologický asistent Zdravotnický záchranář Zdravotní laborant Plánování a řízení krizových situací mimoradny_termin_FBMI_092016.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Studenti FBMI vyhráli první cenu na mezinárodní konferenci POSTER

Studenti Bc. Vladimír Sobota (obor Biomedicínský inženýr) a Marek Langer (obor Biomedicínský technik), členové Nekonvenčního ventilačního týmu KBT FBMI, vyhráli první cenu na mezinárodní konferenci POSTER 2016 v sekci Biomedicínské inženýrství za příspěvek týkající se diagnostiky plic pomocí elektrické impedanční tomografie. Více na http://www.ventilation.cz poster_diplom_final.jpg