Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Studenti FBMI druzí v soutěži IQRF Hackathon

Ve dnech 15.–16. 11. 2016 se na Smíchovské střední průmyslové škole v Praze konal IQRF IoT Hackaton, kde byly k vidění technologie využívané v oblasti Internetu věcí. Po úvodních přednáškách, kde byly vysvětleny základy jednotlivých technologií, proběhly workshopy, na nichž si studenti vyslechli více podrobností, mohli se lektorů ptát na nejasnosti a více se s těmito IoT technologiemi seznámit. Na závěr prvního dne byla vyhlášena soutěž družstev.  Studenti_BI.JPG Studenti_BI2.JPG ...
FBMI ČVUT aktualita

Absolventi studijního programu Ochrana obyvatelstva na besedě se studenty

29. 11. 2016 jsme měli možnost přivítat na FBMI úspěšné absolventy studijního programu Ochrana obyvatelstva. Absolventi přišli pobesedovat s našimi současnými studenty, zejména s těmi, které za chvíli čeká důležitý krok – státní závěrečné zkoušky. Každý absolvent přišel se svým osobním příběhem, zkušenostmi a radami, jak uspět v kariérním životě. Jsme rádi, že měla tato událost úspěch a setkala se zájmem studentů. Těšíme se na další spolupráci a zapojení našich absolventů do života fakulty. b.jpg b2.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Obhajoba habilitační práce

Ve středu 7. 12. 2016 od 14 hodin se ve velkém sále Fakulty biomedicínského inženýrství uskuteční veřejná obhajoba habilitační práce Dr.-Ing. Jana Vrby, M.Sc. z katedry biomedicínské techniky.
FBMI ČVUT aktualita

! POZVÁNKA: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FBMI – 25. 11. 2016

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, který se uskuteční v pátek 25. listopadu 2016. V 11. hod. jste zváni na přednášku o možnostech studia na FBMI (vestibul FBMI, nám. Sítná 3105). Po skončení přednášky vám zodpovíme veškeré vaše dotazy, k dispozici budou materiály týkající se jednotlivých studijních oborů a podmínek přijetí. Budete si moci prohlédnout i špičkové laboratoře a experimenty. poster_DOD_11-16_835x1180.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! Volby do AS ČVUT

Zápis a výsledky voleb - jednání volební komise Volební lístky - zaměstnanecká komora, studentská komora Na základě obdržených návrhů členů akademické obce byli navrženi níže uvedení kandidáty do AS ČVUT: Volby zastupcu do AS C_VUT_navrh.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Setkání vedení se studenty

Vážené dámy, vážení pánové, Plakat_uHELLna_party.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Cenu Františka Egermayera získala studentka FBMI

8. 11. 2016 byla udělena studentce Bc. Zdence Karasové Cena Františka Egermayera v kategorii „Diplomová práce“. Stala se tak první studentkou ČVUT, která tuto cenu získala. Cena Františka Egermayera je udělována od roku 2005 za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů.  
FBMI ČVUT aktualita

FBMI se stala členem Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR

Dnem 8. listopadu 2016 se stala Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze členem Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice. Toto členství ji umožní aktivní účast v činnosti této Asociace, blíže se seznámit s poznatky ostatních fakult v České republice, na kterých jsou rovněž akreditovány studijní programy zaměřené na zdravotnickou problematiku a zároveň se podílet na změnách, vyplývající z novely zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 Sb.).
FBMI ČVUT aktualita

Čestné uznání ministra zdravotnictví pro projekt FBMI

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví byl projekt Nanovlákenné nosiče s řízeným uvolňováním léčiv pro regeneraci osteochondrálních defektů jehož řešitelem byl prof. RNDr. Evžen Amler, CSc., vyhodnocen jako jeden z projektů, kterým bude uděleno Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2016. Slavnostní předání ocenění proběhne dne 15. 12. 2016 v prostorách Lobkowiczkého paláce v areálu Pražského hradu.
FBMI ČVUT aktualita

! Stanovisko kolegia děkana FBMI

Kolegium děkana FBMI se zabývalo napjatou situací na ČVUT a zaujalo k ní své stanovisko. Stanovisko kolegia dekana.pdf