Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR a FBMI ČVUT podepsána

29. srpna 2016 podepsali generální ředitel Hasičského záchranného sboru genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., dohodu o spolupráci mezi MV-GŘ HZS ČR a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Cílem této pro FBMI významné dohody je napomáhat rozvoji společných výukových, vzdělávacích, výzkumných, publikačních a dalších studiu prospěšných aktivit v oblasti studijního programu Ochrana obyvatelstva. P8296762.jpg P8296768.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

! Fakulta biomedicínského inženýrství vyhlašuje mimořádný termín přijímacích zkoušek

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT vyhlašuje na den 13. září 2016 mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2016/17 do následujících tříletých bakalářských studijních oborů: Biomedicínský technik Biomedicínská informatika Informační a komunikační technologie v lékařství Radiologický asistent Zdravotnický záchranář Zdravotní laborant Plánování a řízení krizových situací mimoradny_termin_FBMI_092016.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Studenti FBMI vyhráli první cenu na mezinárodní konferenci POSTER

Studenti Bc. Vladimír Sobota (obor Biomedicínský inženýr) a Marek Langer (obor Biomedicínský technik), členové Nekonvenčního ventilačního týmu KBT FBMI, vyhráli první cenu na mezinárodní konferenci POSTER 2016 v sekci Biomedicínské inženýrství za příspěvek týkající se diagnostiky plic pomocí elektrické impedanční tomografie. Více na http://www.ventilation.cz poster_diplom_final.jpg
FBMI ČVUT aktualita

! Prof. Jozef Rosina, děkan FBMI, oceněn Felberovou medailí ČVUT

Vědecká rada ČVUT na svém zasedání dne 24. května 2016 rozhodla o udělení prof. MUDr. Jozefu Rosinovi, Ph.D., Felberovy medaile I. stupně. Felberova medaile je nejvyšším oceněním Univerzity a uděluje se osobnostem za významnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT. Prof. Rosina převezme medaili 14. června 2016 v 9,30 hod. v Betlémské kapli. Blahopřejeme k významnému ocenění.  
FBMI ČVUT aktualita

! Volby děkana FBMI na období 2016-2020

AS FBMI vyhlašuje volby děkana ČVUT Fakulty biomedicínského inženýrství na funkční období 2016-2020: Výsledky voleb Harmonogram voleb Volební komise CV_doc. Ing. Frantisek Dohnal, CSc..pdf CV_prof. MUDr. Ivan Dylevsky, DrSc.pdf volebni program_prof. MUDr. Ivan Dylevsky, DrSc..pdf volebni program_doc. Ing. Frantisek Dohnal, CSc..pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Obhajoba habilitační práce Ing. M. Penhakera, Ph.D. před VR FBMI

Ve středu 18. 5. 2016 od 14 hodin se v malém sále C-4 uskuteční obhajoba habilitační práce Ing. Marka Penhakera, Ph.D. s přednáškou na téma Supervisory Monitoring Systems in Home Care.
FBMI ČVUT aktualita

! Zúčastněte se BĚHU MÍRU KLADNO - LIDICE - 18. 6.

Běh se koná pod záštitou děkana FBMI ČVUT Kladno, prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D. 18. června 2016. Start závodu - v 10:30 h; u gymnázia Edvarda Beneše, Kladno Přihlášky zasílejte na e-mail na adresu: kladnolidice2016@seznam.cz nebo prostřednictvím SMS na číslo: 602 305 225 poster_Beh-Lidice(2016).jpg KLADNO - LIDICE_FINAL-01.png ...
FBMI ČVUT aktualita

Zveme vás na přednášku: MIGRACE – riziko, nebo příležitost“

Přijďte si popovídat v úterý 10. 5. od 19 hod. do atria FBMI o vědě! Zveme vás na kladenské Science Café, diskusní večer, který představuje vědu jako dobrodružství. Téma přednášky: Migrace – riziko, nebo příležitost? Přednášet bude doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, centra GEOMIGRACE Jaké jsou příčiny a možné důsledky migrace? V čem je referování o současné migrační krizi v médiích nepřesné? PLAKÁT_SC35_tisk_A5.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Prestižní cenu Johna H. Emersona získal doktorand FBMI

Doktorand KBT a člen ventilačního týmu Ing. Václav Ort získal cenu Johna H. Emersona – prestižní ocenění za přínos k rozvoji metod a technického zajištění umělé plicní ventilace. Cenu získal v Salt Lake City, Utah, USA. Cena se uděluje jednomu vědecko-výzkumnému pracovníkovi ročně. Václav Ort získal 19. cenu v pořadí. Zajímavostí je, že z 19 doposud udělených cen putovaly již 4 do České republiky. Z nich 3 ceny doputovaly právě na KBT FBMI. Vasek-award.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na MEMORIÁL JANA LEWINSKÉHO – Studentský železný hasič

Dne 11. 5. se uskuteční druhý ročník Memoriálu Jana Lewinského – Studentský železný hasič na nám. Sítná v Kladně, který pořádá Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT. V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit na ukázky činnosti HZS Kladno, techniku HZS a hasičů letiště Václava Havla. Bližší informace viz přiložený plakát.   Plakát - memoriál J. Lewinského.jpg TZ_Netvrdsi_hasic_f.docx