Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

! Zveme vás na Den integrovaného záchranného systému do Prahy

Na Výstavišti Holešovice v Praze se v sobotu 17. září od 13.00 do 18.00 hodin bude konat další Den integrovaného záchranného systému. Návštěvníci akce budou moci navštívit stánek ČVUT, kde budou probíhat prezentace Fakulty biomedicínského inženýrství a Fakulty elektrotechnické. 2016-IZS-322-21_program pro tisk u nas_A4_N1.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Inaugurace nového děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Akademický senát Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze na svém jednání dne 23. května 2016 zvolil kandidátem na děkana FBMI v tajném hlasování pro funkční období 2016-2020 prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc. Dne 1. 8. 2016 byl prof. Dylevský jmenován do funkce děkana FBMI rektorem ČVUT v Praze prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc. s účinností od 19. 9.2016. Slavnostní inaugurace děkana prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc. se uskuteční 19. října 2016 v Betlémské kapli.
FBMI ČVUT aktualita

Na fakultě trávily čas nadané děti v rámci Junior univerzity

Předposlední prázdninový týden strávilo 20 nadaných dětí na Fakultě biomedicínského inženýrství, kde pro ně byl připraven v laboratořích bohatý program. Každý den byl zaměřen na jiné téma: seznámily se s prací optika a optometristy, ukázkami anatomie, prací záchranáře, prováděly pokusy z oblasti nanotechnologíí nebo robotiky. O tom, že se dětem na fakultě líbilo, svědčí i přiložený článek v Kladenském deníku.   Junior univerzita_KD.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR a FBMI ČVUT podepsána

29. srpna 2016 podepsali generální ředitel Hasičského záchranného sboru genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., dohodu o spolupráci mezi MV-GŘ HZS ČR a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Cílem této pro FBMI významné dohody je napomáhat rozvoji společných výukových, vzdělávacích, výzkumných, publikačních a dalších studiu prospěšných aktivit v oblasti studijního programu Ochrana obyvatelstva. P8296762.jpg P8296768.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

! Fakulta biomedicínského inženýrství vyhlašuje mimořádný termín přijímacích zkoušek

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT vyhlašuje na den 13. září 2016 mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2016/17 do následujících tříletých bakalářských studijních oborů: Biomedicínský technik Biomedicínská informatika Informační a komunikační technologie v lékařství Radiologický asistent Zdravotnický záchranář Zdravotní laborant Plánování a řízení krizových situací mimoradny_termin_FBMI_092016.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Studenti FBMI vyhráli první cenu na mezinárodní konferenci POSTER

Studenti Bc. Vladimír Sobota (obor Biomedicínský inženýr) a Marek Langer (obor Biomedicínský technik), členové Nekonvenčního ventilačního týmu KBT FBMI, vyhráli první cenu na mezinárodní konferenci POSTER 2016 v sekci Biomedicínské inženýrství za příspěvek týkající se diagnostiky plic pomocí elektrické impedanční tomografie. Více na http://www.ventilation.cz poster_diplom_final.jpg
FBMI ČVUT aktualita

! Prof. Jozef Rosina, děkan FBMI, oceněn Felberovou medailí ČVUT

Vědecká rada ČVUT na svém zasedání dne 24. května 2016 rozhodla o udělení prof. MUDr. Jozefu Rosinovi, Ph.D., Felberovy medaile I. stupně. Felberova medaile je nejvyšším oceněním Univerzity a uděluje se osobnostem za významnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT. Prof. Rosina převezme medaili 14. června 2016 v 9,30 hod. v Betlémské kapli. Blahopřejeme k významnému ocenění.  
FBMI ČVUT aktualita

! Volby děkana FBMI na období 2016-2020

AS FBMI vyhlašuje volby děkana ČVUT Fakulty biomedicínského inženýrství na funkční období 2016-2020: Výsledky voleb Harmonogram voleb Volební komise CV_doc. Ing. Frantisek Dohnal, CSc..pdf CV_prof. MUDr. Ivan Dylevsky, DrSc.pdf volebni program_prof. MUDr. Ivan Dylevsky, DrSc..pdf volebni program_doc. Ing. Frantisek Dohnal, CSc..pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Obhajoba habilitační práce Ing. M. Penhakera, Ph.D. před VR FBMI

Ve středu 18. 5. 2016 od 14 hodin se v malém sále C-4 uskuteční obhajoba habilitační práce Ing. Marka Penhakera, Ph.D. s přednáškou na téma Supervisory Monitoring Systems in Home Care.
FBMI ČVUT aktualita

! Zúčastněte se BĚHU MÍRU KLADNO - LIDICE - 18. 6.

Běh se koná pod záštitou děkana FBMI ČVUT Kladno, prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D. 18. června 2016. Start závodu - v 10:30 h; u gymnázia Edvarda Beneše, Kladno Přihlášky zasílejte na e-mail na adresu: kladnolidice2016@seznam.cz nebo prostřednictvím SMS na číslo: 602 305 225 poster_Beh-Lidice(2016).jpg KLADNO - LIDICE_FINAL-01.png ...