Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Student FBMI oceněn ministrem obrany za pomoc při nehodě

Ministr obrany České republiky Martin Stropnický udělil v Národním památníku na pražském Vítkově vyznamenání vojákům u příležitosti výročí vzniku Československé republiky. Mezi 34 oceněnými byl i Jiří Burda, rotmistr 141. zásobovacího praporu z Pardubic, který je současně studentem magisterského studijního oboru Civilní nouzové plánování. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Děkan FBMI vyhlašuje výběrové řízení na akademické pracovníky

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst: 1.    odborného asistenta nebo asistenta na katedru zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva se zaměřením na výuku a výzkum v oborech: •    krizového řízení a ochrany obyvatelstva, •    preklinických a teoretických medicínských oborů, inzerat FBMI - akademici 1116.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! Děkan FBMI vyhlašuje výběrové řízení na místa vedoucích kateder

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze  vypisuje výběrové řízení  na místa vedoucích kateder: -    biomedicínské techniky, -    zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, -    přírodovědných oborů, -    biomedicínské informatiky, -    informačních a komunikačních technologií v lékařství. Předpokládaný nástup 2. 1. 2017. inzerát vedoucí kateder 11-2016.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! Pozvánka na tematický podvečer – Věda mění svět

Zveme širokou veřejnost na tematicky zaměřený podvečer na aktuální témata nejen fyziky ve čtvrtek 10. listopadu od 17 do 20 hod. na Fakultě biomedicínského inženýrství (nám. Sítná 3105, Kladno). Součástí večera budou přednášky odborníků z AV ČR a FBMI. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vnitřek fakultní sanitky, nahlédnou do laboratoří fakulty – pracoviště JIP s unikátními umělými pacienty, mohou si nechat změřit zrak v laboratoři optiky nebo zjistit hladinu cukru v krvi. tyden_vedy_04.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Děkan FBMI ČVUT byl slavnostně inaugurován v Betlémské kapli

V historických prostorách Betlémské kaple byl 19. října v 10.00 hod. slavnostně inaugurován prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., v pořadí třetí děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Za hlavní cíl ve funkci děkana prof. Dylevský považuje budování úspěšné a sebevědomé fakulty, tvořící si renomé centra biomedicínského a bezpečnostního vzdělávání, vědy a výzkumu v ČR.  
FBMI ČVUT aktualita

Studenti FBMI soutěžili na akademickém mistrovství ČR v disciplínách TFA

Dne 6. října 2016 se v Ostravě - Porubě v areálu kolejí Vysoké škole báňské – TU uskutečnil další ročník akademického mistrovství České republiky v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive) aneb nejtvrdší hasič přežije je soutěž, kde se jedná o simulaci zásahové činnosti hasiče v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže. Trať je postavena paralelně pro současný běh dvou soutěžících a je rozdělena do 4 úseků (časy ze všech čtyř úseků jsou sečteny a vyhodnoceny). ...
FBMI ČVUT aktualita

Studenti ČVUT FBMI na cvičení Engineer Rescuers 2016

Studenti ČVUT FBMI se zúčastnili mezinárodního vojenského cvičení  Engineer Rescuers 2016 ve Vyškově. Studenti programu Ochrana obyvatelstva působili na cvičení s civilní krizovou tematikou jako součást rozehry krizových situací, konkrétně jako starostové, novináři, příslušníci správy povodí a také jako figuranti povodní postižených osob.V rámci pětidenního cvičení se studenti seznámili se způsobem práce  operačního štábu AČR  a navštívíli všechna místa rozeher krizových situací. IMGP8477.JPG IMGP8526.JPG IMGP8694.JPG ...
FBMI ČVUT aktualita

! Zveme vás na Den integrovaného záchranného systému do Prahy

Na Výstavišti Holešovice v Praze se v sobotu 17. září od 13.00 do 18.00 hodin bude konat další Den integrovaného záchranného systému. Návštěvníci akce budou moci navštívit stánek ČVUT, kde budou probíhat prezentace Fakulty biomedicínského inženýrství a Fakulty elektrotechnické. 2016-IZS-322-21_program pro tisk u nas_A4_N1.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Inaugurace nového děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Akademický senát Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze na svém jednání dne 23. května 2016 zvolil kandidátem na děkana FBMI v tajném hlasování pro funkční období 2016-2020 prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc. Dne 1. 8. 2016 byl prof. Dylevský jmenován do funkce děkana FBMI rektorem ČVUT v Praze prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc. s účinností od 19. 9.2016. Slavnostní inaugurace děkana prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc. se uskuteční 19. října 2016 v Betlémské kapli.
FBMI ČVUT aktualita

Na fakultě trávily čas nadané děti v rámci Junior univerzity

Předposlední prázdninový týden strávilo 20 nadaných dětí na Fakultě biomedicínského inženýrství, kde pro ně byl připraven v laboratořích bohatý program. Každý den byl zaměřen na jiné téma: seznámily se s prací optika a optometristy, ukázkami anatomie, prací záchranáře, prováděly pokusy z oblasti nanotechnologíí nebo robotiky. O tom, že se dětem na fakultě líbilo, svědčí i přiložený článek v Kladenském deníku.   Junior univerzita_KD.pdf