Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na Science Café 19. 4., tentokrát na medicínské téma

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 od 19 hod. se uskuteční další přednáška z cyklu Science Café, na téma PREVENCE RAKOVINY DĚLOŽNÍHO ČÍPKU VČERA DNES A ZÍTRA, kterou bude přednášet prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. SC_2018_04_final.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na konferenci Možnost rehabilitace při ovlivnění bolestivých stavů

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT zvou na odbornou konferenci Možnosti rehabilitace při ovlivnění bolestivých stavů, která je určena lékařům všech specializací a odborníkům v nelékařských zdravotnických oborech. Konference se koná 16. 4. 2018 od 9:30 do 15:30 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2. Bližší informace o programu naleznete v příloze. konference_-_duben_f.pdf