Semináře fakulty

FBMI ČVUT aktualita

Kurz Fundamentals of Plasma Physics

Zajímá vás fyzika plazmatu, ale utekly vám základy? Nevadí. 13., 15. a 20. 11. se můžete zdarma zúčastnit kurzu Fundamentals of Plasma Physics přednášený prof. Bobrovou, světově uznávanou odbornicí ve  fyzice plazmatu.  Kurz bude  doplněn o semináře  využítí  plazmatu  na různých pracovištích v ČR. Podrobnější informace o průběhu a místě naleznete v přílohách. Přihlášky  na e-mail:  vrbova@fbmi.cvut.cz FoPP-FBMI-pozvanka+program_final.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na VII. ročník mezinárodní konference AWHP - Aspekty práce pomáhajících profesí

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství dne 6. 10. 2017 od 9,00 hod. v Lékařském domě v Praze 2 organizují VII. ročník mezinárodní konference AWHP – Aspekty práce pomáhajících profesí, zaměřený na problematiku provádění humanitárních činností a využití záchranářských psů v rámci humanitární činnosti.“ Závazná_přihláška_na_konferenci_AWHP_6.10._2017_.doc ...
FBMI ČVUT aktualita

12. národní vzdělávací kongres Optometrie - optika 2017

Ve dnech 23. - 24. září 2017 se bude konat v Olomouci 12. národní vzdělávací kongres Společenstva očních optiků a optometristů:Optometrie - optika 2017. Studenti oboru Optika a optometrie hradí snížený poplatek. Registrace je možná do 31. 8. 2017 na webových stránkách SČOO. Bližší informace viz příloha. Optometrie a optika.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na seminář KPO

V úterý 13. června 2017 se bude od 14:00 hod konat v posluchárně B-201 seminář na téma Výsledky spolupráce ČVUT v Praze a Brown University v Providenci. Všichni jsou srdečně zváni.  Pozvánka na seminář.PDF
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na 7. ročník studentské konference "Instruments and Methods for Biology and Medicine 2017"

 Dovolujeme si Vás pozvat na 7. ročník studentské konference "Instruments and Methods for Biology and Medicine 2017" konané dne 5. května 2017 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Více informací naleznete na webových stránkách konference a na přiloženém plakátu. Těšíme se na Vaši účast. Poster 2017 A4.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Fluorescence Spectroscopy & Microscopy for Biomedical Science & Technology

Seminář se bude konat 14. března ve 12:00 v budově FBMI na nám. Sítná 3105, Kladno, místnost B401. Přednášet budou prof. David Birch a Dr. Yu Chen ze Strathclyde University, Glasgow. Seminar_Birch_invitation.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na Smart City Symposium Prague 2017 - IEEE konference Fakulty dopravní ČVUT v Praze

Vážení kolegové, dovolte mi Vás jménem děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze a prezidenta Czech Smart City Clusteru pana profesora Miroslava Svítka, přizvat Vás k účasti na 3. ročníku IEEE Smart City Symposium Prague 2017. Termín pro zaslání příspěvku je 28. únor 2017. SCSP 2017 výzva.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! Zveme vás na přednášku: "Unconventional Antenna Array Design - Fundamental and Advances"

Zveme vás na přednášku: "Unconventional Antenna Array Design - Fundamental and Advances", kterou přednese IEEE AP-S Distinguished Lecturer Prof. Andrea MASSA, ředitel ELEDIA Research Center a profesor na University of Trento (Itálie), Centrale Supélec (Francie) a mimořádný profesor na Penn State University (USA). Přednáška se bude konat ve čtvrtek 3. listopadu 2016, od 14:30 hod do cca 16:00 hod., na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze v posluchárně č. 309, Technická 2, 166 27 Praha. Backup_of_DLP_Flyer_Andrea_Massa_4.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! Zveme vás na přednášku: "Unconventional Antenna Array Design - Fundamental and Advances"

Zveme vás na přednášku: "Unconventional Antenna Array Design - Fundamental and Advances", kterou přednese IEEE AP-S Distinguished Lecturer Prof. Andrea MASSA, ředitel ELEDIA Research Center a profesor na University of Trento (Itálie), Centrale Supélec (Francie) a mimořádný profesor na Penn State University (USA). Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu 2016, od 14:30 hod do cca 16:00 hod., na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze v posluchárně č. 309, Technická 2, 166 27 Praha. Backup_of_DLP_Flyer_Andrea_Massa_4.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! 11. vzdělávací kongres OPTIKA A OPTOMETRIE 2016

Společenstvo českých optiků a optometristů ve spolupráci s Katedrou přírodovědných oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT pořádají 11. vzdělávací kongres zařazený do kreditního systému OPTIKA A OPTOMETRIE 2016 17. - 18. září 2016 v Praze České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební (ČVUT, Thákurova 7/2077, Praha 6 - Dejvice) OO2016-INFO_srpen3-web.pdf ...