Semináře fakulty

FBMI ČVUT aktualita

! Pozvánka na 11. vzdělávací kongres Optometrie – optika 2016

Společenstvo českých optiků a optometristů (www.scoo.cz) ve spolupráci s katedrou přírodovědných oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pořádají 17. - 18. září 2016 v Praze 11. vzdělávací kongres Optometrie – optika 2016, zařazený do kreditního systému optometristů. Kongres se koná v areálu Fakulty stavební ČVUT v Praze v Dejvicích. Hlavním odborným tématem kongresu je binokulární vidění, jeho vyšetření a správná korekce. OO2016-INFO_srpen1-web.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! Pozvánka na studentskou vědeckou konferenci „Zdravotnické a humanitární aspekty řešení krizových situací“

Zveme vás na VI. ročník konference AWHP - studentskou vědeckou konferenci „Zdravotnické a humanitární aspekty řešení krizových situací“. Termín konání: 7. 10. 2016 Odborný program: 12:30 – 16:30 Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2 (Lékařský dům) AWHP - 2016.doc AWHP 2016 - konference_f.pdf Program_AWHP_2016_-_Praha_7._10._2016 (2).pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Instruments & Methods for Biology and Medicine 2016

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Instruments & Methods for Biology and Medicine 2016, která se bude konat ve čtvrtek 2. 6. 2016 na FBMI. IMBM 2016 je pořádána  již 6. rokem XUV skupinou na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. ...
FBMI ČVUT aktualita

Instruments & Methods for Biology and Medicine 2016

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Instruments & Methods for Biology and Medicine 2016, která se bude konat ve čtvrtek 2. 6. 2016 na FBMI. IMBM 2016 je pořádána  již 6. rokem XUV skupinou na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na konferenci Human biomechanics 2016

Ve dnech 7 a 8. listopadu, bude Katedrou přírodovědných oborů, Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, ve spolupráci s Českou společností pro biomechaniku, pořádána tradiční mezinárodní konference Human biomechanics 2016. Jak z názvu plyne, je konference zaměřena primárně na biomechaniku člověka včetně příbuzných oborů. invitation.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na seminář

V pondělí 11. 4. se bude od 12:00 hod v posluchárně B-309 konat seminář, na kterém vystoupí Dr. Vincent Mortet, Ph.D. a Ing. Tomáš Parkman. Všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka _seminář Parkman, Mortet.doc
FBMI ČVUT aktualita

Studentská vědecká konference „Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva“

Dne 6. 5. 2016 uspořádá Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze studentskou vědeckou konferenci v Lékařském domě v Praze. SVK s názvem „Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva“ bude věnována nejen problematice ionizujícího záření či ochraně obyvatelstva během mimořádných událostí spojených s nekontrolovatelným únikem radioaktivní látky nebo při zneužití teroristy, ale také 30. KONFERENCE FBMI CVUT 6.5.2016.pdf Závazná přihláška a pokyny pro autory.docx PROGRAM na WEBOVE STRANKY FBMI.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na seminář prof. MUDr. Pavla Kučery, Ph.D. a Ing. Jakuba Zajíce

V úterý 22. března od 10:00 hod. se v posluchárně B-309 uskuteční seminář, na kterém vystoupí prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D. a Ing. Jakub Zajíc. Všichni jsou srdečně zváni.   Bližší informace viz přiložená pozvánka. Pozvánka _seminář Zajíc_ Kučera-1.doc
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na seminář Katedry přírodovědných oborů

Zveme vás v úterý 8. prosince od 12 do 13,50 hod. do posluchárny B-616 na katedrový seminář, na kterém vystoupí doc. Ing. Martin Nikl, CSc. (FÚ AV ČR) na téma Scintilátory (všude) kolem nás a Ing. Václav Petrák na téma Increased specific surface area of boron doped diamond electrodes. Seminář je učen především diplomantům oboru PMB, vítáni jsou všichni další zájemci. Bližší informace viz přiložená pozvánka.   Pozvánka _Nikl_Petrák_revDP.doc
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na seminář katedry přírodovědných oborů

Zveme vás na seminář katedry přírodovědných oborů, na kterém vystoupí Dr. Vincent Mortet, Ph.D., na téma Simulations, fabrication, and characterization of diamond-coated Love wave-type surface acoustic wave sensors a prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D., na téma Mapping of gastrointestinal motility as studied by a capsule tracking system. Seminář se bude konat v úterý 10. 11. 2015 od 12,00 do 13,50 hod. v posluchárně B 616. Bližší informace viz příloha.   Pozvánka _Mortet_Kučera.doc