Semináře fakulty

FBMI ČVUT aktualita

Obhajoba disertační práce - Ing. Michel Kana

3.2.2011 se od 15.15 hod koná v místnosti 615 obhajoba dizertační práce Ing. Michela Kany na téma Mathematical Models of Cardiovascular Control by the Autonomic Nervous System ...
FBMI ČVUT aktualita

Rozprava o disertační práci

3. 1. 2011 od 14.00 hod. se bude v místnosti 309 konat rozprava k disertační práci Ing. Františka Krejčího na téma "Hard X-ray phase contrast imaging using single absorption grating and hybrid semiconductor pixel detector" (školitel: Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc., ÚTEF ČVUT). Všichni zájemci jsou zváni.
FBMI ČVUT aktualita

HTA a hodnocení zdravotnických prostředků

6. 1. 2011 ve 14.00 hod., zasedací místnost B-615: Téma semináře: Léčba vymknutého kotníku: randomizovaná studie porovnávající klinické efekty a náklady tří typů mechanických kloubních náhrad. Přednáší: Ing. Žaneta Schrotzová. Semináře skupiny zabývající se hodnocením zdravotnických prostředků (soustředěné kolem oboru SIPZ), jsou otevřené pro všechny zájemce, vítáni budou pracovníci i studenti fakulty i hosté z jiných organizací.
FBMI ČVUT aktualita

Studentská konference

Dne 18. listopadu 2010 proběhne studentská konference na téma: Ekonomika a management zdravotnictví - propojení a praxe HTA, pořádaná studenty oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Konference se koná v salonku Hotelu Kladno, nám. Sítná 3113, Kladno, od 12:00. (Vchod pro restauraci, 1. patro.) Pozvanka Program
FBMI ČVUT aktualita

HTA a hodnocení zdravotnických prostředků

16.12.2010 ve 14.00 hod., zasedací místnost B-615: Téma semináře: Antivirotika pro léčbu chřipky: systematický přehled a ekonomická studie (autor Burch). Přednáší: Ing. Karolína Kobilková. Semináře skupiny zabývající se hodnocením zdravotnických prostředků (soustředěné kolem oboru SIPZ), jsou otevřené pro všechny zájemce, vítáni budou pracovníci i studenti fakulty i hosté z jiných organizací.
FBMI ČVUT aktualita

X-RAY AND XUV PLASMA SOURCES AND APPLICATIONS

Jednodenní seminář s mezinárodní účastí pořádají společně FBMI a FJFI v rámci programu INGO dne 24.11.2010 od 9.00 hod. na pracovišti KFE FJFI v místnosti 121, ...
FBMI ČVUT aktualita

HTA a hodnocení zdravotnických prostředků

2.12.2010 ve 14.00 hod., zasedací místnost B-615: Téma semináře: Systematický přehled klinické a nákladové efektivity 64-vrstvé nebo více vrstvé výpočetní tomografické angiografie jako alternativy k invazivní koronární angiografii při vyšetřování nemocí koronárních tepen (autor Mowatt). Přednáší: Ing. Alena Ujhelyiová. Semináře skupiny zabývající se hodnocením zdravotnických prostředků (soustředěné kolem oboru SIPZ), jsou otevřené pro všechny zájemce, vítáni budou pracovníci i studenti fakulty i hosté z jiných organizací.
FBMI ČVUT aktualita

Rozprava o disertační práci - Ing. Jakub Ráfl

Dne 27. 10. 2010 od 14:00 hod. v místnosti č. 615 se bude podle Čl. 31 odst. 6 a 7 SZŘ pro studenty ČVUT konat rozprava o disertační práci Ing. Jakuba Ráfla - KBT FBMI. Rozprava je veřejná. Téma: Podpora spontánního dýchání při vysokofrekvenční ventilaci Studie je k dispozici v sekretariátu děkana.
FBMI ČVUT aktualita

Rozprava o disertační práci - Ing. Adéla Strnadová

Dne 27. 10. 2010 od 12:00 hod. v místnosti č. 615 se bude podle Čl. 31 odst. 6 a 7 SZŘ pro studenty ČVUT konat rozprava o disertační práci Ing. Adély Strnadové - KBT FBMI. Rozprava je veřejná. Téma: Využití helioxu v respirační péči Studie je k dispozici v sekretariátu děkana.
FBMI ČVUT aktualita

HTA a hodnocení zdravotnických prostředků

Dne 18.11.2010 se seminář z provozních důvodů nekoná. Další seminář bude ve čtvrtek 2.12.2010 od 14.00 hod.