Richard Baštecký
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: richard.bastecky@fbmi.cvut.cz

Místnost: B 213

Konzultační hodiny:

úterý 9.00 - 12.00 hod