Stanislava Bořilová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: borilova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 455

Místnost: Detašované pracoviště Kladno - B601