RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské informatiky

Email: dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 048

Místnost: B501

Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny po dohodě emailem.