MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: jan.briza@fbmi.cvut.cz

Místnost: K 328