MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: jan.bruthans@fbmi.cvut.cz

Telefon: 723426288

Místnost: B 206

Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě (Kladno, Praha).