Mgr. Hana Mikšovská
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: hana.miksovska@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224358495

Místnost: B 710