Mgr. Eva Caithamlová
sekretariát katedry

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: eva.caithamlova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 968 574

Místnost: Albertov