Mgr. Vít Caithaml
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: vit.caithaml@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 968 574

Konzultační hodiny:

Konzultace poskytuji po předchozí domluvě v Praze na Albertově. Preferuji čtvrtky od 10 do 12 hodin. Lze se domluvit i na jiný den a hodinu, případně i na konzultaci v Kladně na fakultě. Mail vit.caithaml@fbmi.cvut.cz