Mgr. Irena Novotná
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: irena.novotna@fbmi.cvut.cz

Telefon: 606513602

Místnost: K 210

Konzultační hodiny: středa 12:00 - 13:30