Ing. Ana Carolina D´Angeles Mendes de Brito
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: ana-carolina.dangeles-mendes-de-brito@fbmi.cvut.cz