Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: zuzana.kotherova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 709

Místnost: B 414

Konzultační hodiny:

Čtvrtek 10-11 Jinak po dohodě emailem