Ing. Gleb Donin
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: gleb.donin@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224359959

Místnost: B513

Konzultační hodiny:

čtvrtek 13:00 - 14:00 hod.