Ing. Marek Piorecký
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: marek.piorecky@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224357996

Místnost: B-112

Konzultační hodiny:

Dle předchozí emailové domluvy.