Mgr. Radka Dušková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: radka.duskova@fbmi.cvut.cz

Konzultační hodiny:

Po předchozí domluvě.