Ing. Yulia Efremova, Ph.D.
Odborná asistentka katedry

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: yulia.efremova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 045

Místnost: K 328 (Sportovců 2311, Kladno)

Konzultační hodiny:

Pondělí: 9:00 - 9:55 Úterý: 10:00 - 11:00 Konzultace probíhají v místnosti K-328. Doporučuji předem mi nahlásit (na cvičeních/pom. e-mailu) o tom, že byste chtěli přijít. Konzultační hodiny se ruší v dny svátků, děkanského volna, rektorského volna, prázdnin a z osobních důvodů nepřítomnosti v práci (nemoc, vědecko-výzkumná činnost atd). V případě otázek: efremyul@fbmi.cvut.cz