Ing. Zuzana Fílová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: zuzana.filova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 935

Místnost: B 405

Konzultační hodiny: Pondělí 12 - 13, případně dle dohody