Helena Fujanová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: fujanova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 312 608 223, 224 358 419

Místnost: B614