Ing. Tomáš Funda
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: funda@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 910 471

Místnost: Albertov

Konzultační hodiny:

Úterý 13:00 - 15:00. Nutné se předem domluvit telefonicky nebo e-mailem. Je možné si domluvit konzultaci na libovolný vhodný termín během týdne na Albertově.