Ing. Ondřej Gajdoš
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: ondrej.gajdos@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 794

Místnost: B 402

Konzultační hodiny: Čtvrtek 12:00 - 14:00