Ing. Michal Gulka, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: michal.gulka@fbmi.cvut.cz

Místnost: B 110