Mgr. Simona Hájková, Ph.D.
zástupce garanta - Fyzioterapie

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: simona.hajkova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 357 948

Místnost: K 210

Konzultační hodiny: Čtvrtek -12.30-13.30