doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
vedoucí katedry informačních a komunikačních technologií v lékařství

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: hana@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 968 575

Místnost: Kladno B-409, Albertov

Konzultační hodiny:

Úterý 10:00-12:00 - nutné předem se domluvit mailem. Individuálně je možné domluvit konzultaci v libovolný vyhovující termín během týdne v Kladně nebo na Albertově.