Ing. Lenka Hanáková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2

Email: lenka.hanakova@fbmi.cvut.cz