Václav Havlíček
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: vaclav.havlicek@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 793

Místnost: B-9