Ing. Eliška Palkovičová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: eliska.hedbavna@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224359967

Místnost: B-305