Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: jan.hejda@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 714

Místnost: B 115

Konzultační hodiny:

Úterý 10:00 až 12:00 nebo po předchozí domluvě.