Ing. et Bc. Venuše Heřmanová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: hermanova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 355 051

Místnost: B 210