Mgr. Iveta Horáčková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: horackova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 935

Místnost: B 405

Konzultační hodiny: pondělí 10 -11 hod. nebo dle dohody