Ing. Anna Schlenker
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské informatiky

Email: anna.schlenker@fbmi.cvut.cz

Místnost: B-502

Konzultační hodiny: středa 08:00 - 10:00