Renata Horňáková
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: renata.hornakova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224355081

Místnost: B 622