Ing. Petra Hospodková, MBA
';
tajemnice katedry biomedicínské techniky

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: petra.hospodkova@fbmi.cvut.cz

Telefon: +420 739 318 121, 224 359 931

Místnost: B-513

Konzultační hodiny:

ČT - 8:00 - 10:00