doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant oboru Biomedicínský technik

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: hozman@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 433

Místnost: B113

Konzultační hodiny:

Pro období od 2.10.2017 do 12.1.2018:

Po od 10.00 do 12.00 hodin v m.č. KL:B-112, anebo v termínech po vzájemné dohodě předem a to telefonicky či emailem.

Jakékoli otázky, problémy, žádosti vyžadující podpis z oblasti studia či výměnných pobytů v zahraničí z pozice garanta oboru BMT řeším pouze v rámci uvedených konzultačních hodin, anebo na referátu fakultní koordinátorky Erasmus+ (paní Ing. Lucie Kulhánkové), popř. v období, kdy nejsou vymezeny konzultační hodiny, tak po předchozí dohodě.