Ing. Tomáš Hrůza
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské informatiky

Email: tomas.hruza@fbmi.cvut.cz

Konzultační hodiny: Konzultační hodiny po dohodě emailem.